viernes, 28 de abril de 2017

Maqueta d'una ONG

ONG escollida per al treball. 
Aquesta activitat tracta de dissenyar un estand destinat a una certa ONG amb finalitat genèrica i fer una maqueta. El plànol ha de ser a escala 1/20 (5 cm de dibuix = 1 m de realitat). També s'havia de fer una perspectiva en un full DIN-A3. En quant a ONG, he escollit l'ONG anomenada "Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales". Aquesta activitat la vam treballar a classe i també a casa. Els materials que vaig utilitzar són: cartró ploma, cartró, escuma de poliestirè, decoracions com petits maons i vegetació artificial.
Plànol de la maqueta. Escala 1/20. DIN-A3.
A classe vaig començar fer els croquis, plànol i la perspectiva. Com he dit abans, el plànol havia de ser a escala 1/20. A més havia que dibuixar-lo a la làmina DIN-A3. En el meu plànol també podem veure dibuixada una taula en forma d'una petjada de gos. 
Perspectiva de la maqueta. DIN-A3. Tècnica retoladars. 
Després d'acabar la part bidimensional vaig passar a la part tridimensional que és la maqueta. A classe vaig començar a muntar l'estructura de la maqueta que és el sòl i dues parets enganxades. Vaig enganxar les parets amb la silicona. 
El mostrador en forma de d'una petjada de gos el vaig fer a casa juntament amb la resta de la decoració. A la paret més gran vaig enganxar l'iconotip de l'ONG escollida. Al costat del mostrador vaig posar una persona de cartró a escala (1'80 m) perquè ho demanava l'exercici.

Us adjunto fotografies de la meva maqueta feta:
Maqueta vista des d'un lateral.

Maqueta vista des de dalt.

Interior de la maqueta.

Fotografia frontal de la maqueta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario