martes, 23 de mayo de 2017

Instal·lació

Aquest tercer trimestre vam treballar l'art efímer a través de instal·lació a tècniques graficoplàstiques. Després d'estudiar aquest art vam haver de fer una instal·lació amb el referent escollit des del principi del curs. Aquest art es basa a equipar un espai temporalment. El meu tema és la manipulació del govern. 

La meva instal·lació es troba al holl de l'institut al costat d'una columna. Es tracta de dos fustes enganxades en forma d'una creu grega, que esta enganxada al sostre amb fil de pescar, com si fos per a controlar un ninot. Aquesta creu representa el govern. De la creu surten els fills de pescar, en els quals estan enganxades les sabates de diferents tamanys i formes, i tambés són tant de dona com de l'home. Les sabates representen a la gent. Amb aquesta instal·lació vull representar que el govern és el que provoca les guerres pel seu propi benefici econòmic i els militars han d'obeir al govern. Les sabates representen a la gent que va morir per culpa del govern.     

viernes, 28 de abril de 2017

Maqueta d'una ONG

ONG escollida per al treball. 
Aquesta activitat tracta de dissenyar un estand destinat a una certa ONG amb finalitat genèrica i fer una maqueta. El plànol ha de ser a escala 1/20 (5 cm de dibuix = 1 m de realitat). També s'havia de fer una perspectiva en un full DIN-A3. En quant a ONG, he escollit l'ONG anomenada "Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales". Aquesta activitat la vam treballar a classe i també a casa. Els materials que vaig utilitzar són: cartró ploma, cartró, escuma de poliestirè, decoracions com petits maons i vegetació artificial.
Plànol de la maqueta. Escala 1/20. DIN-A3.
A classe vaig començar fer els croquis, plànol i la perspectiva. Com he dit abans, el plànol havia de ser a escala 1/20. A més havia que dibuixar-lo a la làmina DIN-A3. En el meu plànol també podem veure dibuixada una taula en forma d'una petjada de gos. 
Perspectiva de la maqueta. DIN-A3. Tècnica retoladars. 
Després d'acabar la part bidimensional vaig passar a la part tridimensional que és la maqueta. A classe vaig començar a muntar l'estructura de la maqueta que és el sòl i dues parets enganxades. Vaig enganxar les parets amb la silicona. 
El mostrador en forma de d'una petjada de gos el vaig fer a casa juntament amb la resta de la decoració. A la paret més gran vaig enganxar l'iconotip de l'ONG escollida. Al costat del mostrador vaig posar una persona de cartró a escala (1'80 m) perquè ho demanava l'exercici.

Us adjunto fotografies de la meva maqueta feta:
Maqueta vista des d'un lateral.

Maqueta vista des de dalt.

Interior de la maqueta.

Fotografia frontal de la maqueta.

jueves, 27 de abril de 2017

Llibreta d'artista

Aquesta activitat de llibreta d'artista correspon al tercer trimestre, ja que fem l'espai i per tant el tema d'aquestos dibuixos és paisatge interpretat. S'havia de dibuixar tres dibuixos com a mínim. Jo vaig fer tres dibuixos els quals són en forma horitzontal. En quant a la tècnica vaig utilitzar rotuladors, bolígraf i els llapis aquarel·lables. 

Paisatge interpretat 1. DIN-A3
Per a fer el primer dibuix em vaig inspirar veient fotografies de paisatges diferents per dibuixar després amb la tècnica que m'agrada. En el dibuix podem veure un riu, molta vegetació i les montanyes al fons. Aquest dibuix té tècnica, però és massa descriptiu per a ser paisatge interpretat. Tampoc té ningun missatge personal. 
   
Paisatge interpretat 2. DIN-A3
Per a realitzar el segon dibuix em vaig inspirar en la música que escolto (heavy metal). En aquest cas no vaig tenir que buscar altres fotografies o dibuixos per a realitzar-ho. En la imatge podem veure una persona dormint i tot el que té al voltant és com si fós el somni. Podem veure que la paret frontal ha desaparegut, per la qual cosa podem veure un personatge inventat entre flames i lluna brillant amb tota la seva força. Aquest personatge inventat mostra el símbol de rock i heavy metal. El dibuix té missatge, però malauradament té un tractament una mica infantil. 

Paisatge interpretat 3. DIN-A3
Per a realitzar l'últim dibuix tampoc vaig necessitar referents. Vaig escollir un corb per a dibuixar perquè m'agrada molt aquest animal i em recorda la meva infància, ja que a l'invern veia aquests ocells als arbres amb tota la seva majestuasitat. Segurament us fareu una pregunta, perquè l'he representat mort? L'he representat mort per la guerra que hi ha al meu país. Segurament que ja no hi estan aquests animals a la ciutat on vivia, igual que moltes persones que han mort i ja no hi estaran mai allí. Segons la meva opinió, aquest dibuix és el millor d'aquesta entrada perquè té tècnica i el misstge. Per a dibuixar el corb vaig utilitzar el bolígraf negre i el fons amb els llapis aquarel·lables.  

viernes, 14 de abril de 2017

Disseny d'una oficina

Aquesta activitat consisteix en distribuir una planta d'una oficina en la qual treballen: directora, secretari, dissenyador i il·lustradora. Aquesta activitat s'havia de fer en dues hores.

D'acord amb el enunciat vaig distribuir la planta lo millor possible i amb més comoditat possible. A l'entrada, lo primer que podem veure és la taula de la secretaria que té que atendre el telèfon, obrir la porta a les visites i arxivar la comptabilitat. Darrere la secretaria hi ha el despatx de la directora on rep els clients i organitza les campanyes. Al costat del despatx podem veure el despatx del dissenyador i de la il·listradora en el qual realitzen la seva feina a l'ordinador i a la taula. Just al costat he situat el lavabo en el qual hi ha tres urinaris per a dones, homes i persones discapacitades. Al costat de la taula de la secretaria he posat un sofà amb una petita tauleta per als clients que tenen que esperar per a ser atesos per al director. 
En general, no vaig tenir gaires dificultats per a fer aquesta distribució, ja que l'enunciat ho posava ben clar.   

Cónica a l'aula

Aquesta activitat consisteix a fer dos dibuixos (un d'un punt de fuga i l'altre de dos punts de fuga) d'alguna part de classe, perquè aquest trimestre fem els espais interiors. Els dos dibuixos van ser realitzats a classe durant una hora i mitja. El paper és de mida 50x70 cm. Els materials que vaig utilitzar són: bolígraf i retoladors de marca "UNITED OFFICE". 

Dibuix de l'aula. 50x70 cm. 
Aquest dibuix és d'un punt de fuga. Vaig començar a dibuixar l'entrada de classe del dibuix amb el bolígraf. La línia d'horitzó la vaig ficar més para arriba de la meitat del paper. Després vaig seguir dibuixant les parets i el mobiliari de la classe. Un cop havia acabat, amb el retolador vaig repassar les línies i vaig començar a fer sombres i ambientació amb el pinzell amb càrrega d'aigua (diluint el color amb l'aigua). 

Dibuix de l'aula 2. 50x70 cm.
El segon dibuix va ser una mica més difícil que el primer, ja que s'havia de dibuixar amb dos punts de fuga. Aquesta vegada he escollit dibuixar un racó del fons de classe. Vaig situar la línia d'horitzó a la meitat del paper. Els objectes que he escollit per a dibuixar són una prestatgeria i un assecador de papers. 

Jo crec que el segon dibuix em va sortir molt més millor que el primer. 


viernes, 31 de marzo de 2017

Projecte personal sobre la figura humana


Aquest projecte va ser una tasca que va tancar el segon trimestre, ja que tracta sobre la figura humana (tema principal del segon trimestre). S'havia de fer dos parts en aquest projecte, una és fer el dibuix (del tema que vulguis, però que inclogui la figura humana) i l’altra part és fer la memòria (un dossier que té que tenir entre 5 i 10 pàgines explicant la planificació, el tema, referents, etc.). En quant a planificació, hem tingut sis hores a classe i també, hem pogut invertir temps en el treball,  a casa.

Des de el començament ja sabia qual és mi tema. El que hem va costar és poder interpretar-lo en el dibuix i que s’entengui. El meu tema tracta sobre com ha de ser un home i la societat. Per això he dibuixat un espartà, ja que m’agraden els valors d’aquesta civilització i el sistema governamental que van tenir els espartans. El primer de tot he fet dos esbossos en un format DIN – A4  i després vaig fer dos dibuixos finals en el format de 50x70 cm. Tots els dibuixos van ser fets primerament amb el llapis portamines i després pintades amb els colors gouashe.   
Ara us adjuntaré els esbossos i dibuixos finals del meu projecte:

Esbós 1. DIN-A4

Esbós 2. DIN-A4


Dibuix 1 en 50x70 cm. 


Dibuix 2 en 50x70 cm.

                                                     

viernes, 24 de marzo de 2017

Disseny d'un habitatge

El perímetre de l''habitatge. 
Aquesta activitat és la primera amb la qual hem treballat el concepte d'escala. S'havia d'aplicar l'escala 1:50 per a realitzar la planta d'un habitatge que sigui per una parella i la seva filla. A la planta s'havia d'incloure 2 habitacions, 1 menjador, 1 cuina i 1 bany complet. Vam començar aquesta tasca a classe, però la vam poder acabar a casa.

Distribució de la planta d'una casa. DIN-A3.
Esbós de la planta. 
El primer de tot vaig fer en un full DIN-A3 doblegat l'escala d'1:50 per a passar els metres reals a centímetres en el dibuix. En acabar l'escala vaig dibuixar el perímetre de l'habitatge en la làmina DIN-A3. Un cop fet el perímetre vaig realitzar l'esbós de la distribució de les habitacions. Un cop acabat l'esbós vaig passar la distribució de les habitacions a la làmina final de format DIN-A3. Els materials que vaig utilitzar per a realitzar aquesta tasca són: llapis portamines, un escaire i cartabó, una regla de 30 cm i retolador negre permanent de marca STAEDTLER.